VAD ÄR BIODANZA?

Biodanza är en gruppaktivitet som man kan göra på fritiden för att må bra. 


Själva ordet betyder "liv" (bio) + "dans" (danza). Det kan översättas som "livets dans" eller "dansa livet".En biodanzasession består av övningar som kombinerar musik, rörelse och gruppmötessituationer.


Att uppleva biodanza regelbundet leder till att fördjupa kontakt med känslolivet, utveckla uttrycksförmågor, väcka genuin livsglädje  och förbättra samspelet med omgivningen. URSPRUNG

Biodanza växte fram i Chile under 1960 -talet när dess skapare, psykologen och antropologen Rolando Toro, började undersöka sambandet mellan musik, känsla och rörelse. Hans avsikt var att ”humanisera medicinen". Genom arbetet inom sociala, utbildnings- och hälsoområden skapade han gradvis ett system (biodanza övningar och teorin) "för mänskligt integration, organisk förnyelse, affektiv återinlärning och rehabilitering av livets ursprungliga funktioner".


Rolando Toro bodde i Chile, Argentina, Brasilien och Italien. Under hans liv spred sig biodanza till flera länder, bl.a USA, Kanada, Sydafrika, Nya Zeeland, Norge. Idag finns biodanzaskolor och biodanzagrupper över 54 länder runt om i världen.


Biodanza-systemet kan omsättas i praktiken inom skolor, vårdcentraler, fritidsgårdar, arbetslag m.m!


NYCKLAR  & METOD

Biodanza är ett biocentriskt system som syftar efter mänsklig integration.

D.v.s att känslan av integration blir starkare när man utövar biodanza: integration på ett personligt plan (vad man känner, vad man uttrycker, hur man agerar, vem man är) samt på en kooperativ nivå (interaktion med andra människor) och även på ett mer transcendent plan, till exempel känslan för naturen och andra livsformer.

  

Biodanza genomförs i grupp och är upplevelsebaserad ("vivencial" from det spanska ordet vivir, leva).


Vi jobbar progressivt. Dansövningarna har en viss ordning/funktion i klassen och musiken är speciellt utvald. Vi dansar både energiskt och lugnt, med respekt för de organiska cyklerna av aktivitet och vila för kroppen. 


Övningarna stimulerar olika "linjer" (aspekter av var identitet), nämligen vitalitet, sexualitet, kreativitet, affektivitet (emotionell känslighet) och transcendens.HUR GÅR  DET TILL?

En biodanzasession är två timmar lång.

Först sätter vi oss tillsammans och dagens tema introduceras med "en dropp" teori.

Därefter följer den praktiska delen som kallas "vivencia" (dansen).


Läraren inleder övningarna på ett sätt som gör det enkelt för dig att kunna känna dig tryg. Varje övning är en inbjudning till rörelse, interaktion och uttryck. 


I biodanzaklasserna skapar vi inga koreografier som ska se ut på ett visst sätt. Dans, den genuina rörelsen som uppstår i samspel med musik och miljö, är alltid ett unikt och värdefullt uttryck för varje individ och varje grupp.


I biodanzasalen eftersträvar vi tillsammans en avslappnad och välkomnande atmosfär.


När du kommer till biodanza behöver du bara ta med dig en flaska vatten och bekvämma kläder att dansa i!