VAD ÄR BIODANZA?

Biodanza är en gruppaktivitet som man kan göra på fritiden för att må bra och medför avsevärda hälsofördelar.


Själva ordet betyder "liv" (bio) + "dans" (dans) och definieras som:


Ett system för mänsklig integration, organisk förnyelse, affektive re-education och återinlärning av livets ursprungliga funktioner.

 

Varje session består av övningar som kombinerar musik, rörelse och gruppmötessituationer.


Att uppleva biodanza regelbundet leder till att fördjupa kontakt med känslolivet, utveckla uttrycksförmågor, väcka genuin livsglädje  och förbättra samspelet med omgivningen. URSPRUNG

Biodanza växte fram i Chile under 1960 -talet när dess skapare, psykologen och antropologen Rolando Toro, började undersöka sambandet mellan musik, känsla och rörelse. Hans avsikt var att ”humanisera medicinen". Genom arbetet inom sociala, utbildnings- och hälsoområden skapade han gradvis biodanzasystemet.


Rolando Toro bodde i Chile, Argentina, Brasilien och Italien. Under hans liv spred sig biodanza till flera länder, bl.a USA, Kanada, Sydafrika, Nya Zeeland, Norge. Idag finns biodanzaskolor och biodanzagrupper över 54 länder runt om i världen.


Biodanza kan omsättas i praktiken inom skolor, vårdcentraler, fritidsgårdar, arbetslag m.m!


SYFTE  & METOD

Huvudsyftet med biodanza är att aktivera våra potentialer för att leva fullt ut. 

(Vad betyder "leva fullt ut"? Bl.a. att njuta av att känna sig levande, kultivera glädjen, utveckla ens kreativitet, våga uttrycka sig, balansera aktivitet med vila, vara mottaglig, skapa en fin kommunikation med folk man älskar, ta hand om sig själv och andra, utveckla empatin, känna sig integrerad med naturen och med den mänskliga arten...)


Biodanza är upplevelsebaserad ("vivencial" from det spanska ordet vivir, leva).


Vi jobbar progressivt. Dansövningarna har en viss ordning/funktion i klassen och musiken är speciellt utvald. Vi dansar både energiskt och lugnt, med respekt förde organiska cyklerna av aktivitet och vila för kroppen.


Övningarna stimulerar olika "linjer" (aspekter av var identitet), nämligen vitalitet, sexualitet, kreativitet, affektivitet (emotionell känslighet) och transcendens.HUR GÅR  DET TILL?

En biodanzasession är två timmar lång.

Först sätter vi oss tillsammans och dagens tema introduceras med "en dropp" teori.

Därefter följer den praktiska delen som kallas "vivencia" (dansen).


Läraren inleder övningarna på ett sätt som gör det enkelt för dig att kunna känna dig tryg. Varje övning är en inbjudning till rörelse, interaktion och uttryck. 


I biodanzaklasserna skapar vi inga koreografier som ska se ut på ett visst sätt. Dans, den genuina rörelsen som uppstår i samspel med musik och miljö, är alltid ett unikt och värdefullt uttryck för varje individ och varje grupp.


I biodanzasalen eftersträvar vi tillsammans en avslappnad och välkomnande atmosfär.


När du kommer till biodanza behöver du bara ta med dig en flaska vatten och bekvämma kläder att dansa i!