Biodanza på

arbetsplatsen

Du som är arbetsgivare får möjlighet att erbjuda biodanza till dina medarbetare i form av engångsworkshops eller som utbildning/behandling.
Tre fördelar med biodanza som personalaktivitet:1. En glädjeväckande stund tillsammans

Under den första delen av biodazna sessionen främjas rörelse, lek och skratt.

Deltagarna frigör stillastående energi och har kul tillsammans, vilket bidrar såklart att minska stressnivån!
2. Känskan av Tillhörighet Förstärks

Biodanza erbjuder arbetsteamet möjlighet att känna igen sig som grupp i en situation som inte är direkt relaterad till arbetsuppgifterna/arbetsrollerna.


Deltagarna får en förnyade syn över sina arbetskamrater, som ofta präglas av en uppskattningskänsla. 


3. Lusten at hitta integrativa lösningar


Genom biodanza kan man komma i kontakt med känslan av meningsfullhet av ens yrke.


Om man jobbar inom vård, skola eller socialtjänst blir biodanza perfekt för att uppfriska empatiska samt kommunikativa förmågor.


Biodanza framkallar lusten att hitta kreativa lösningar tillsammans!